ข่าวกิจกรรม

11-12-2561 Hits:6 กิจกรรม Super User

วันที่ 8 ธ.ค. 2561ผู้อำนวยการรพ.นครพนมมอบหมายให้ทพ.สุรจิตร คูสกุล ประธานชมรมจริยธรรมพร้อมคณะ ร่วมงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมประจำปี 2561 ที่วัดพระธาตุพนมมหาวรวิหาร อ.ธาตุพนม...

Read more

11-12-2561 Hits:10 กิจกรรม Super User

วันที่ 9 ธ.ค.2561 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมพร้อมคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รพ.นครพนม ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ...

Read more

06-12-2561 Hits:11 กิจกรรม Super User

วันที่ 5 ธ.ค.2561 เวลา09.00น. นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน...

Read more

05-12-2561 Hits:15 กิจกรรม Super User

วันที่ 5 ธ.ค.2561 เวลา 07.30น. นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม พร้อมคณะข้าราการ ลูกจ้าง...

Read more

20-11-2561 Hits:49 กิจกรรม Super User

ด้วยวันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การส้วมโลก (World Toilet Organization) กำหนดให้เป็นวันส้วมโลก เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นการรณรงค์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส้วมทั่วโลก เพื่อให้ประชาชนชาวโลก...

Read more

12-11-2561 Hits:66 กิจกรรม Super User

วันที่ 11 พ.ย.2561 เวลา06.00น. นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมร่สมพิธีเปิด-ปล่อยตัวนักกีฬาวิ่ง-เดินข้ามโขง 2019 ณ สะพานมิตรภาพ...

Read more

ประชาสัมพันธ์ / อบรม

14-12-2561 Hits:3 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโครงการเทคโนโลยีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเพอริดอท...

Read more

14-12-2561 Hits:3 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

วันที่ 13 ธ.ค.2561 นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมรับมอบเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 2 เครื่องถังอ๊อกซิเจนขนาด 0.5...

Read more

14-12-2561 Hits:4 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

วันที่ 12 ธ.ค.2561 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมมอบหมายให้นายแพทย์ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ทันตแพทย์สุรจิตร คูสกุล...

Read more

14-12-2561 Hits:4 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

วันที่ 13 ธ.ค.2561 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมมอบหมายให้นายแพทย์ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมและทีมพยาบาลเวชกรรมสังคม รพ.นครพนม เยี่ยมผู้ป่วยต่อเนื่องเพื่อเยี่ยมติดตามอาการป่วยและให้คำแนะนำในเรื่องของการรักษาสุขภาพเบื้องต้น...

Read more

28-11-2561 Hits:22 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

วันที่ 26 พ.ย.61 เวลา09.00น. นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) กรมอนามัย...

Read more

23-11-2561 Hits:20 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

วันที่ 21 พ.ย.2561 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมรับมอบประกาศนียบัตรผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน)และสมาคมเวชสารสนเทศไทย(TMI) ในที่ประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่...

Read more

ข่าวพัสดุ

14-12-2561 Hits:5 ข่าวพัสดุ พัสดุ

14 ธ.ค. 2561 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

Read more

รับสมัครงาน

20-11-2561 Hits:99 รับสมัครงาน Super User

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ นวก.เงิน

Read more

นโยบายพัสดุ

31-10-2561 Hits:49 นโยบายพัสดุ พัสดุ

31 ต.ค. 2561 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เวชภัณฑ์มิใช่ยา)  

Read more

บันทึกข้อตกลง/สัญญา

Error: No articles to display