3 ตุลาคม 2561 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพนม