16 สิงหาคม 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด