24 สิงหาคม 2561 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม