วันที่13 ก.ย. 2561เวลา 07.30น. นายแพทญ์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมเป็นประธานในพิธีพราหมณ์บวงสรวงศาลหลักเมืองนครพนมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเมืองนครพนม 232 ปี ใต้ร่มพระบารมีราชวงค์จักรี โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างโรงพยาบาลนครพนม สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ชมรมผู้สูงอายุบ้านใต้ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลหลักเมืองนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม