วันที่ 28 ก.ค.2561 เวลา 09.00น. นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม นายแพทย์กิตติศักดิ์ฐานวิเศษ รองผอ.ด้านการแพทย์ นางพรศิริ เสนธิริ รองผอ.ด้านการพยาบาลพร้อมคณะร่วมพิธีเฉิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม