เมื่อวันที่ 16ส.ค.2561 นายแพทย์ชัยมงคล จันทศ รองผอ.ด้านบริการปฐมภูมิ และทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.นครพนม ร่วมเป็นประเมินรพ.สต.ชะโนต ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนรพ.สต.จังหวัดนครพนม เข้าประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับเขต (The Best) ปี 2561